X
تبلیغات
چهار اثر از فلورانس اسکاول شین


چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

How To Play With Life


برای برنده شدن در بازی زندگی بایستی قوه تخیلی قوی داشت بنابراین قوه تخیل خود را پرورش دهیم.

کسی که قوه تخیل خود را به گونه ای پرورش داده که همواره در تصورات خود مثبت می اندیشد ، می تواند در زندگی خود به خواسته هایش برسد .این خواسته ها می تواند سلامتی ، ثروت ، عشق ، دوستی و بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر باشد .


تخیل قیچی ذهن است .

نوشته شده در پانزدهم اسفند 1392ساعت توسط aliakbar| |

هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او .و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد مگر خود او.

بازی زندگی یک بازی انفرادی است.

اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.

نوشته شده در ششم اسفند 1392ساعت توسط aliakbar| |

سلام

به نظر من خواندن دعاهایی که در مفاتیح و یا سایر کتابها است خیلی خوب ولی عمدتا مردم بدون اینکه معنی آنها را بدانند اینجور کتابها را می خوانند بنابراین بر این شدم که به این مهم بپردازم و بایستی بگم خیلی جالب است که بسیاری از این دعاها با مفاهیمی که در کتاب خانم اسکاول شین می خواندم یکسان بود ...

اسم این دعا را امید گذاشتم ...


 حضرت رسول‏ صلى الله عليه وآله فرموده هر كه خواهد كه خدا او را در قيامت بر اعمال بد او مطلّع نگرداند و ديوان گناهان او نگشايد بايد كه بعد از هر نماز اين دعا را بخواند :


بار خدايا مسلماً آمرزش تو اميدوار كننده ‏تر از كار من است و مسلماً رحمت تو وسيعتر از گناه من است بار خدايا اگر گناهم پيش تو بزرگ است ولى عفو تو بزرگتر از گناه من است بار خدايا اگر من شايسته رسيدن‏ رحمتت نيستم ولى رحمت تو شايستگى رسيدن و فراگرفتن مرا دارد زيراكه رحمت تو همه موجودات را فراگرفته به (اميد) رحمتت‏


سرتاسر کتاب خانم اسکاول شین امید است ....


متن فارسی مفاتیح از سایت 4 پایه برگرفته شده است.

نوشته شده در چهارم اسفند 1392ساعت توسط aliakbar| |

Design By : Night Melody