چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

How To Play With Life

معبودى جز خدا آن معبود يكتا نيست و ما در برابر او تسليميم معبودى جز خدا نيست و ما جز او نپرستيم‏ و دين (و عبادت) را خالص براى او گردانيم و اگر چه بر مشركان بد آيد معبودى جز خدا نيست كه پروردگار ما و پروردگار پدران پيشين ما است معبودى نيست جز خدا كه يكتاى يكتاى يكتاست به وعده خود وفا كند و بنده‏اش را يارى كند و لشگرش را عزت دهد و به تنهايى احزاب (باطل) را منهزم ساخت پس او را است پادشاهى و او راست‏  سپاس كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند و بميراند و زنده كند و او است زنده‏اى كه نمى‏ميرد


نوشته شده در بیست و دوم اردیبهشت 1393ساعت توسط aliakbar| |


برای برنده شدن در بازی زندگی بایستی قوه تخیلی قوی داشت بنابراین قوه تخیل خود را پرورش دهیم.

کسی که قوه تخیل خود را به گونه ای پرورش داده که همواره در تصورات خود مثبت می اندیشد ، می تواند در زندگی خود به خواسته هایش برسد .این خواسته ها می تواند سلامتی ، ثروت ، عشق ، دوستی و بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگ دیگر باشد .


تخیل قیچی ذهن است .

نوشته شده در پانزدهم اسفند 1392ساعت توسط aliakbar| |

هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او .و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد مگر خود او.

بازی زندگی یک بازی انفرادی است.

اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.

نوشته شده در ششم اسفند 1392ساعت توسط aliakbar| |

Design By : Night Melody